داکتر داود صبا والی هرات به منظور گفتگو با مقام های دولتی ایران روز شنبه در راس یک هئیت عازم آن کشور شد .

مسوولان در هرات  می گویند قرار است دراین سفر روی چگونگی همکاری هر دو کشور از جمله مشکل ترانزیت مواد نفتی از طریق بندر اسلام قلعه با والی و شهردار مشهد بحث و گفتگو صورت گیرد.

در این سفر که رسمی خوانده قرار است والی هرات همچنان با مهاجرین افغان مقیم مشهد و مسوولین اتاق های تجارت و صنایع خراسان رضوی نیز دیدار کند.

گفته می شود در این سفر روسای شورای ولایتی ,شاروالی اطلاعات وفرهنگ ,اقتصاد , امورزنان , پوهنتون ازجمله اعضای هیئت همراه والی هرات درسفربه ایران میباشند.

چند روز قبل والی هرات از مقام های دولت مرکزی خواست تا به مشکل ترانزیت مواد سوختی از کشور ایران به صورت جدی رسیدگی کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb