با اینکه شوراى وزیران افغانستان فیصله نموده است که مشکلات امنیتى ولایت هرات توسط یک هیئت بلند پایه بررسى می گردد اما نماینده گان مردم هرات در ولسی جرگه – اعضای شورای ولایتی – و کمیسیون تامین امنیت این ولایت مقامات دولت مرکزی را متهم به بی توجه ای در قبال شرایط پیش آمده در هرات می کنند.

این افراد می گویند تاکنون این هئیت به هرات سفر نکرده و همچنان انان در اعتصاب کاری به سر می برند.

اعتصاب عمومی نماینده گان مردم هرات در ولسی جرگه – اعضای شورای ولایتی – تاجران ملی – نماینده گان احزاب سیاسی ونهاد های مدنی هرات از روز پنج شنبه هفته گذشته بنا به انچه آنها ازدیاد آدم ربایی و سهل انگاری مقامات محلی هرات در این زمینه عنوان می کنند آغاز گردید.

همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار می دهد در صورتیکه به شرایط پیش آمده دراین ولایت رسیده گی کامل صورت نگیرد بار دیگر اتحادیه اصناف و پیشه وران نیز ات دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.

در عین حال نماینده گان هرات در ولسی جرگه مقامات دولت مرکزی را متهم به بی توجه ای در قبال شرایط پیش آمده در ولایت هرات می کنند.

این افراد می گویند با اینکه از اعتصاب انها یک هفته می گذرد تاکنون دولت اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است.

با اینکه اخیرا دولت مرکزی اعلان کرد که بر اساس فیصله شورای وزیران قرار است یک هئیت عالیرتبه دولتى تحت ریاست مشاور امنیت ملى ریاست جمهورى جهت بررسی اوضاع امنیتی به هرات سفر نماید اما رئیس شورای ولایتی هرات می گوید تاکنون هیچ هئتی جهت رسیدگی به مشکلات امنیتی هرات به این ولایت سفر نکرده است.

سید حسین انوری والی هرات می گوید تا زمانیکه مشکل نبود نیرو و تجهیزات نظامی در هرات حل نشود معظله نا امنی در این ولایت همچنان باقی خواهد ماند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb