مسوولان صحت عامۀ ولایت بادغیس میگویند که طى سه ماه گذشته، ٣۶ طفل زیرسن پنج سال بر اثر مرض سینه بغل، جان باخته اند.

داکتر محمدخالد راسخ مسوول بخش اطفال ریاست صحت عامۀ بادغیس،گفت براساس آماری که نزد آنها به ثبت رسیده، درمدت سه ماه اخیر ٣۶ طفل مصاب به سینه بغل تلف شده اند.

وى افزود که قرار بررسى آنها در بین این اطفال، ١٨دختر و ١٨پسر شامل اند که پایین تر ازسن ۵ سال قرار داشتند.

وى علل شیوع سینه بغل را سردی هوا و مراعات نکردن حفظ الصحۀ محیطى از سوی والدین این اطفال، عنوان کرد.

داکترعبدالعزیز رئیس صحت عامۀ بادغیس، می گوید: مسدود بودن راههای مواصلاتی ولسوالیها به مرکز، باعث شده تا اطفال دیر به شفاخانه برسند و به همین دلیل نیز تلف شوند.

به گفتۀ وی، تداویهای خودسرانه نیز از دیگر عوامل تلف شدن این اطفال میباشد.

وی همچنین اظهار داشت که تیمهای سیار صحی را از ابتداى سال روان، به تمام ولسوالیها ارسال کرده و به مردم در مورد بیماریهای اطفال و شیوۀ تداوی شان، آگاهی داده اند.

نورمحمد۴۵سالهباشندۀ  قریه چکاب ولسوالی آبکمری، به پژواک گفت: «یک طفلم بخاطر سینه بغل تلف شد.»

وی گفت: «طفلم چهار روز قبل، زیاد گریان میکد و برایش دوای خانگی دادم؛ اما خوب نشد.»

موصوف افزود که بعد از مراجعه به شفاخانۀ ولایتی، طفلش تلف شده و داکتران گفته اند که این طفل را دیر به شفاخانه آورده است.

به گفتۀ وی، به دلیل مسدود بودن راه مواصلاتی، مجبور شده طفلش را توسط مرکب به مرکز ولایت بیاورد، که به همین خاطر دو روز را در راه سپرى کرده است.

نوریه یکتن از زنانی که طفل هشت ماهه اش را بر اثر سینه بغل از دست داده است، به پژواک گفت: «قریۀ ما دوراس؛ وقتی به شهر آمدیم، دیر شده بود و طفلم از دست رفت.»

وى که باشنده قریۀ سرچشمه ولسوالی قادس می باشد، افزود: «برى طفلم چند رقم دوای خانگی دادم؛ اما هیچ تاثیری نکد.»

موصوف از دولت خواست که در زمینۀ ایجاد و ترمیم سرک این ولسوالی به مرکز ولایت، اقدام جدی انجام دهد تا از تلفات بیشتر، جلوگیری به عمل آید.

متخصصین صحى میگویند سینه بغل، یک بیمارى عادى است که در هر نقطه از جهان، افراد به آن مبتلا شده میتوانند و هر ساله تعداد زیادى مردم، از اثر این بیمارى زنده گى شان را از دست میدهند.

افراد مصاب به سینه بغل؛ بیشتر اوقات لرزۀ شدید، تب، درد در ناحیۀ سینه، سرفه و همچنین در تنفس مشکل دارند. این علایم با سرما خورده گى مشابه بوده؛ اما افراد مصاب به سینه بغل تقریباً همیشه سرفه مى کنند.

براساس معلومات وزارت صحت عامۀ کشور؛ سالانه در افغانستان، بین هر شش طفل زیر سن پنج سال، یک طفل از اثر مریضى سینه- بغل جان مى دهد.پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb