مسوولین ریاست صحت عامه ولایت هرات می گویند: روز چهار شنبه بیش از ده تن مواد غذایی فاسد شده در منطقه کمر کلاغ شهر هرات حریق گردید.

داکتر غلام فاروق رسولی آمر صحت محیطی ریاست صحت عامه هرات می گوید: این مواد شامل ۲۶ قلم مواد غذایی می باشد که طی سه ماه گذشته از اغذیه فروشی های شهر هرات جمع اوری شده بود.

وی افزود: از آغاز سال جاری تا اکنون ده ها تن مواد غذایی فاسد شده از نقاط مختلف شهر هرات جمع اوری و سپس حریق گردید.

پیش از این چندین بار باشنده گان ولایت هرات از موجودیت برخی اقلام غذایی فاسد شده در رستورانت ها و فروشگاه های مواد غذایی شهر هرات اظهار نگرانی کرده اند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb