ماریا بشیر رئیس حارنوالی استیناف ولایت هرات از سوی وزارت خارجه امریکا از جمله ده زن شجاع جهان شناخته شد.

در مراسمی که برای اهدای جوایز برای ده زن شجاع جهان در امریکا برگزار شده بود هلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا میشیل اوباما همسر رئیس جمهوری امریکا  و شماری زیادی از خانم های مطرح دنیا شرکت داشتند.

هلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا  در اثنای دادن لوح شجاعت به خانم ماریا بشیر  در روز همبستگی زنان « هشتم مارچ » او را زنی شجاع که در شرایط بد در افغانستان فعالیت کرده عنوان کرد.

وی گفت: در حال حاضر زنان در جهان بخصوص در افغانستان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

همچنان میشل اوباما خانم رئیس جمهوری امریکا نیز شجاعت زنان درافغانستان را ستود و مدعی شد که خانم ماریا بشیر طی چند سال گذشته تلاش های زیادی درعرصه اعاده حقوق زنان و کاهش خشونت علیه این قشر در افغانستان انجام داده است.

ماریا بشیر رئیس حارنوالی استیناف هرات در زمان اخذ لوح شجاعت در وزارت خارجه امریکا ، گفت : این جایزه به تمام زنان شجاع افغانستان تعلق دارد.

وی در این مراسم همچنان تاکید کرد که  پس از این تلاش های بیشتری را  درجهت اعاده حقوق زنان بخصوص آنایکه تحت خشونت قرا رمی گیرند انجام خواهد داد.

خانم ماریا بشیر که حدود چهل سال دارد  از چند سال بدین سو منحیث رئیس حارنوالی استیناف ولایت هرات فعالیت می کند و پیش از آن در عرصه های مختلف در جهت حمایت از حقوق زنان فعالیت کرده است.  شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb