مسوولین ریاست برق ولایت هرات هشدار می دهند در صورتیکه به زودی از سوی دولت مرکزی بودجه ای برای بازسازی کیبل تمدیدی برق ترکمنستان به آنها پرداخت نشود در زمستان سال جاری فیصدی زیادی از باشنده گان این ولایت از انرژی برق بی بهره خواهند شد.

 حاجی شیر احمد غوریانی رئیس برق ولایت هرات می گوید کیبل تمدیدی برق ترکمنستان به هرات به صورت غیر استندرد کار آن ۵ سال قبل از سوی یک شرکت خارجی انجام شده بود.

وی افزود: سه روز قبل پس از اینکه دو پایه برق کیبل امتدادی برق ترکمنستان مشکل ایجاد  کرد به مدت ۲۴ ساعت ۳۰ فیصد از باشنده گان هرات از انرژی برق بی بهره بودند.

 بنا به اظهارات وی با این که طی یک سال گذشته چندین بار از مقامات محلی هرات و وزارت انرژی و اب کشور خواسته اند که به این مشکل رسیدگی صورت گیرد اما تاکنون این امر تحقق نیافته است.

بگفته مسوولین ریاست برق این ولایت هم اکنون ۸۰ درصد از باشنده گان شهر هرات و بیش از ۳۰ درصد از ۱۵ ولسوالی این ولایت از انرژی برق بهره مند هستند.

برق شهر هرات از دو کشور همسایه، ترکمنستان و ایران تامین می شود.

مسئولان در این ولایت می گویند برق وارداتی به هرات فقط به منظور استفاده برای روشنایی است، اما به علت گران بودن مواد سوختی، شمار زیادی از مردم این شهر از برق به منظور گرم کردن خانه ها نیز استفاده می کنند.

به گفته رئیس برق هرات  استفاده از برق به منظور گرم کردن خانه ها در موسم سرما، فشار زیادی را بر ایستگاه های توزیع برق وارد می کند و آنان مجبور اند برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به این دستگاه ها، برق این شهر را جیره بندی کنند.

برق وارداتی از کشورهای همسایه، افزون بر شهر هرات، چند ولسوالی این ولایت را نیز تحت پوشش قرار داده است.

هم اکنون حدود هشتاد میگاوات برق از کشورهای همسایه به هرات وارد می شود اما به گفته مسئولان اداره برق هرات، این ولایت به ۲۰۰ مگاوات برق نیاز دارد.

خبر جیره بندی برق در شهر هرات در حالی منتشر می شود که طی چند روز گذشته بیشتر مناطق شهر هرات به علت قطع برق وارداتی از ترکمستان در اثر بارش شدید برف در شمال هرات، به برق دسترسی نداشتند.

جیره بندی برق در موسم سرما در هرات، باعث افزایش قیمت مواد سوخت خواهد شد و شهروندان هرات را که طی چهار سال گذشته به نوعی وابسته به انرژی برق شده اند با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb