مقام های پولیس در غرب افغانستان می گویند با ارتقا و آموزش تعلیمی و نظامی سربازان پولیس میزان فعالیت مخالفین مسلح دولت ، جرایم جنایی ، تلفات پولیس و شکایات مردم نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.
پولیس در غرب افغانستان می گوید در حال حاضر چهار مرکز تربیوی در این حوزه فعالیت می کنند که طی چند سال گذشته حدود ده هزار سرباز و ساتمن از سوی استادان داخلی و خارجی مطابق به معیار های روز در این مراکز آموزش های نظامی و تعلیمی را فراگرفته اند. جنرال ضیاء الدین محمودی سرپرست فرمانده ای زون ۶۰۶ انصار می گوید: تعلیم و تربیه پولیس و آموزش بخش های نظامی از عمده ترین نیازمندی ها در شرایط کنونی در این حوزه به شمار می رود.
وی همچنان تاکید کرد که پولیس برای گرفتن امنیت از نیروهای خارجی در هرات مطابق به توافق های صورت گرفته آمادگی کامل دارد.
اقای محمودی می گوید: با آموزش و ارتقای پولیس میزان فعالیت مخالفین مسلح دولت در این حوزه کاهش یافته و همچنان تلفات پولیس و جرایم جنایی نیز به شکل قابل ملاحظه ای کم شده است.
بنا به اظهارات وی: همکاری مردم نیز باعث گسترش ساحه کاری پولیس در ولایات فراه ، بادغیس، غورو هرات شده است.
وی همچنان گفت پولیس نظم عامه در حال حاضر مسوولیت حفظ اثار و ابده های تاریخ ، رفت آمد مقام های بلند پایه و مسوولان محلی در این حوزه را به دوش دارد.
در همین حال رئیس جلب و جذب وزارت امور داخله افغانستان از تصمیم جدی این وزارت مبنی بر عدم جذب افراد فاسد و معتاد به مواد مخدر در چوکات پولیس خبر داد و خواهان همکاری مردم در این زمینه شد.
اخیرا یک نهاد تحقیقاتی از رضایت شهروندان افغان از پولیس این کشور نسبت به سال گذشته در یک کار تحقیقاتی جدید خبر داده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb