اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژی و آب و یکی از فرماندهان جهادی در افغانستان می گوید نیاز به ایجاد پایگاه دایمی نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نیست و مردم این کشور خود توانایی تامین امنیت را در دراز مدت دارند.
وی که در مراسم ۲۶ دلو سالروز خروج نیروهای قشون سرخ شوری وقت ، در هرات سخن می گفت ، از کشور های کمک کننده به افغانستان خواست تا تلاش بیشتری کنند که امنیت دایمی را خود مردم و دولت افغانستان به دوش بگیرند.
از سالروز خروج نیروهای قشون سرخ شوروی وقت با حضور مقام ها و شماری از باشندگان ولایات فراه ، بادغیس ، غور و هرات در مراسم های جداگانه تجلیل صورت گرفت.
مسوولان در این ولایات از شهروندان خواستند تا نقش بهتری در تجلیل از روز های ملی در کشور داشته باشند.
محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی واب در مراسمی که به همین منظور در تالار مولانا جلال الدین محمد محمد بلخی در شهر هرات راه اندازی شده بود مدعی شد که اهداف مجاهدین پس از دوره جهاد برای ایجاد یک کشور با ثبات و متحد تحقق نیافت و این باعث بروز مشکلات در کشور شد.
وی گفت: مجاهدین به همکاری مردم در سرتاسر این کشور توانستند قشون سرخ شوروی را در هم بکشنند و افتخاری بزرگی را برای افغانستان به ارمغان بیاورند.
اسماعیل خان همچنان در این مراسم از صحبت های اخیر وزیر دفاع کشور مبنی بر حمایت از ایجاد پایگاه نظامی دایمی نیروهای خارجی انتقاد کرد و تاکید نمود که نیروهای امنیتی افغان با همکاری مردم می توانند در دراز مدت امنیت این کشور را تامین کنند و نیاز به حضور دایمی نیروهای خارجی درافغانستان نمی باشد.
وی ازکشور های کمک کننده خواست تا تلاش بیشتری در جهت آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان داشته باشند.
این فرمانده اسبق جهادی همچنان ازطالبان مسلح مسلح خواست تا با فعالیت های خود باعث حضور دایمی نیروهای خارجی در کشور نشوند و دست از مخالفت برداشته و به دولت بپیوندند. در همین حال شماری از شهروندان هرات دولت را متهم به سهل انگاری درتجلیل با شکوهتر از روزهای ملی می کنند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb