مقامات محلی در ولایت هرات می گویند حوالی ساعت هفت و نیم شب یک شنبه سردار محمد یک تن از تاجران ولایت جلال آباد که در این ولایت مشغول تجارت موتر بود از سوی پنج فرد مسلح ناشناس اختطاف شده است.

 عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان به رسانه ها گفته است که این تاجر از منطقه جاده بهزاد شهر هرات که یک منطقع مزدحم محسوب می شود اختطاف شده است.

بنا به اظهارات وی تاکنون انگیزه این آدم ربایی مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه از سوی پولیس ملی  آغاز گردیده است.

پس از اعتصاب های اخیر که به دلیل افزایش نا امنی و آدم ربایی در هرات راه اندازی گردیده بود این نخستین آدم ربایی در این ولایت محسوب می شود.

عده ای از اگاهان امور با اشاره به این آدم ربایی می گویند در صورتیکه دولت مرکزی در قسمت ازدیاد تعداد پولیس مسکلی و همچنان تجهیزات نظامی در هرات تلاش نکند روند اختطاف و نا امنی در این ولایت همچنان ادامه خواهد داشت.

اخیرا برخی مقامات امنیتی هرات به دستور وزیر داخله افغانستان از کار برکنار و جهت بهبود اوضاع امنیتی افراد دیگری جایگزین انها شد.

سید حسین انوری والی هرات نیز تائید می کند که باید نیرو و تجهیزات نظامی در این ولایت افزایش یابد تا وضعیت امنیتی بهبود پیدا کند.

والی هرات برکناری مقامات امنیتی در این ولایت را یک حرکت توطه آمیز از سوی برخی سیاسیون داخلی و عده از نماینده گان هرات در پارلمان عنوان کرده است.

در عین حال یک تن از مقامات امنیتی برکنار شده که نخواست نامش فاش شود در جمع خبرنگاران گفته است که هم اکنون پنج گروه مسلح مخالف دولت  در ساحات مختلف این ولایت فعالیت دارند که عامل اصلی نا امنی ترور و آدم ربایی می باشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb