به منظور بررسی موضوع توقف تانکرهای مواد سوخت و گسترش تجارت میان افغانستان و ایران یک هیات از سوی رئیس جمهورکرزی به ایران سفر کرده است.
وزیر مالیه افغانستان که در راس این هیات قرار دارد می گوید دولت ایران خلاف توافقات قبلی و بدون داشتن اسناد قانع کننده مبادرت به توقف تانکر های مواد سوخت تاجران افغان طی دو ماه گذشته کرده بود.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان قبل از سفر به ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر هرات گفته است هدف سفرهیات افغانی به ایران حل مشکلات ترانزیتی میان دو کشور می باشد.
وی می گوید: با وجودیکه تا حدودی مشکلات ترانزیتی مواد سوخت حل شده اما هنوز هم برخی مشکلات از ناحیه ترانزیت برخی کالاها از طرف ایران موجود است.
او گفت:در این سفر وزیر اقتصاد و معینان وزارت های تجارت و گمرکات وی را همرای می کنند.
آقای زاخیلوال می گوید: طی دو ماه گذشته حدود پنجاه میلیون دالر به دولت افغانستان به دلیل توقف تانکر های مواد سوختی تاجران افغان ضرر رسیده و بیشتر از آن مردم متضرر شده اند.
وزیر مالیه افغانستان با هیات همراهش روز جمعه عازم ایران شده و قراراست دراین سفر دو روزه با مقام های بلند پایه ایرانی جهت حل مشکلات کالاهای ترانزیتی گفتگو کند .
به گفته ی آقای زاخیلوال تنها در سال گذشته بیش از یک ونیم میلیارد دالر کالاهای ایرانی وارد افغانستان شده و درصورتیکه دولت ایران خلاف توافقات قبلی در قسمت ترانزیت کالاها اقدام کند خودش نیز متضرر خواهد شد.
معین وزارت تجارت افغانستان گفت :دولت در تلاش است تا نیازمندی های مردم افغانستان را از دیگر بنادر کشور های همسایه وارد کند تا در آینده به چینین مشکلی مردم و دولت افغانستان مواجع نشوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb