کنسولگری هندوستان مقیم ولایت هرات از ۶۲ دومین سالروز استقلال این کشور با حضور مقام های محلی این ولایت تجلیل کرد.
تاراچند جنرال کنسول هند در هرات در این مراسم از تعهد دولتش به ادامه کمک به دولت و مردم افغانستان خبر داد.
او گفت: در جریان چند سال گذشته بیش از یک میلیارد دالر در بخش های مختلف در افغانستان به مصرف رسیده و قرار است در آینده همچنان این کمک ها ادامه داشته باشد.
اقای چند می گوید: در حال حاضر انجنیران هندی با بودجه این کشور در پروژه بند سلما در ولسوالی چشت شریف این ولایت در حال ساخت این بند هستند.
بنا به اظهارات وی : در حال حاضر دولت هند چند پروژه در ولایت هرات در حال کار دارد که اکثر آنها عامل المنفعه و به نفع مردم افغانستان می باشد.
در این مراسم که در هوتل تجارت شهر هرات برگزار شد داود صبا والی هرات به نمایندگی از شهروندان هرات سالروز استقلال هند را به کنسول این کشور در هرات تبریک گفت و از پروژه های دولت هندوستان که در ولایت هرات در حال اجرا است قدر دانی کرد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb