مسابقات لیگ بسکتبال تحت نام جام فتح میان هشت تیم از ولایت هرات در جمنازیوم شهید میرویس در شهر هرات افتتاح شد.
مسوولین آمریت ورزشی در هرات می گویند این مسابقات به صورت لیگ برگزار شده و قرار است تا ۲۸ روز در جمنازیوم جریان داشته باشد.
عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات می گوید: در این رقابت ها هشت تیم شرکت دارند و برنده این مسابقات جهت شرکت در بازی های ملی به کابل مرکز کشور اعزام خواهد شد.
وی می گوید: هر ساله مسابقات جام فتح از سوی آمریت ورزشی به همکاری فدراسیون بسکتبال در شهر هرات راه اندازی می شود. میترا حسینی

https://www.facebook.com/heratpaperfb