شماری از مالداران ( دامداران ) ولایت بادغیس تحت پوشش حمایت مساعدت ها ۴۰۰ هزاردالر آمریکای دولت اسپانیا درماه های اخیر سال جاری خورشیدی قرار گرفتند.

مسوولان دفتر نمایندگی همکاری های انکشاف بین المللی دولت اسپانیا ( آسید) مقیم در ولایت بادغیس میگویند: این مساعدت ها برای دامداران برخی مناطق ولسوالی آبکمری که در فصل های تابستان وزمستان از کمبود آب و سر پناه حیوانی رنج میبردند صورت گرفته است .

این مسوولان اضافه می کنند : که آنها این برنامه ها راجهت آماده سازی سرپناه و آب برای مواشی این دامداران از چندی به این سو راه اندازی نموده اند .

به گفته این مسوولان تا اکنون ۴۰ منبع آب ( ذخیره ) در مناطق نهراب ، چاه سنگی و اجریم ولسوالی آبکمری اعمار و به دسترس باشندگان محل قرار داده شده است .

برات علی شریفی کارمند بخش ویترنری و مسوول پروژه مالداری دفتر آسید می گوید: منابع آب مذکور ۶ متر عمق ،پهن وظرفیت ۶۰ مترمکعب را آب داشته وبه گونه پخته واساسی اعمار گردیده است .

آقا شریفی اضافه میکند : این ذخایر آب بصورت استندرد کانال کشیده شده و از ریزش باران وبرف در موسوم زمستا ن وبهار سر چشمه میگرید .

برات علی همچنان اضافه می کند : دفتر آسید فعلا بالا پروژه های اعمار دو حوض بزرگ و پنج سرپناه با گنجایش ۵۰۰۰ هزار مواشی وسایر امکانات را دارد در مناطق سنگ خرس ، کهنه قل ، دیزنگی ، کوچه زرد و سرچثمه آبکمری کار مینمایند وقرار است در آینده نزدیک به بهره برداری برسد .

این منبع علاوه نمود : هر حوض ۲۵ متر طول ، پهنا و ۲ متر ارتفاع داشته وتوسط شرکت ساختمانی شبتا اعمار می گردد که ظرفیت یک ملیون لیتر آب را دارد .

اداره زراعت ومالداری ولایت بادغیس میگوید : این اداره با حمایت مالی وتخنیکی دفتر آسید در مرحله نخست در طی یک سروی مشکلات دامداران این ولایت را شناسائی نموده وسپس اقدام به برطرف نمودند این نارسائی را نمودند.

محمد حسن مسوول مدیریت مالداری آن اداره می افزاید : ولسوالی آبکمری از جمله مناطق کم آب بادغیس بوده که با ایجاد این منابع آبی مشکلات شماری از دامداران در موقعیت های مختلف سال برطرف خواهد شد.

اقای محمد حسن همچنان اضافه می کند : اغلب باشندگان ولایت بادغیس به شغل دامداری مصروفیت داشته و امسال بالا تر از ۵۰ درصد از دامداران مواشی شان را به علت خشکسالی به ارزانترین قیمت فروختن .

این مسوول اداره زراعت ومالداری ولایت بادغیس خاطر نشان ساخت : دفتر آسید نخستین دفتریست که عملا با دامداران وکشاورزان بادغیس با هماهنگی نزدیک این اداره فعالیت مینماید .

محمد شاه یک تن از دامداران منطقه چاه سنگی ولسوالی آبکمری می گوید: آنها در سال های گذشته به مشکل نبود آب دچار بوده فعلا با اعمار این ذخیره های آب مشکلات شان کاملا از بین رفته است .

این دامداری چاه سنگی اضافه می کند: که درگذشته نمی توانستند مواشی های شان را به علت نبود آب به محل ویا چراگاه ها ی دوردست انتقال بدهند ولی اکنون با همکاری دفتر آسید وریاست زراعت ومالداری مشکلات دامداران مناطق انها حل شده است .

درعین حال فیرناندو سن ایستاکیو سنجیز هماهنگ کنند ه بخش مالداری دفتر آسید دولت اسپانیا در ولایت بادغیس می گوید : این دفترقرار است ۴۰۰ هزار دالر آمریکائی دگر را در سال جاری میلادی به منظوری بهبود وضعیت دامداری در این ولایت هزینه نماید .

آقای سنچیز علاوه نموده : که اگر و ضعیت امینتی آنها را اجازه بدهد همکاری و کمک های شان را با اداره زراعت ومالداری بادغیس در ولسوالی قادس این ولایت نیز گسترش خواهند داد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb